chính sách bảo hành Shop Trường Trần :
Tất cả các acc mua qua bên mình đều được bảo hành 100% không lỗi lầm gì cả . Không back acc
Tất cả các trường hợp lỗi do bên mình đều được hoàn tiền 100% cho khách hàng !!!